Klikker szótár
Minden
Mindig kereshetsz tételeket(regexp engedélyezett).

Ezzel kezdődik Tartalmazza Pontos megegyezés
Oldalak: 1
Feltétel Meghatározás
alapkészség(Fluency): Tanult, és teljesen kondicionált egyszerű készség, mely alapja lehet egy sokkal kifinomultabb viselkedésnek, és egy új viselkedéslánchoz visszaláncolás nélkül hozzáadható.
 
általánosítás(Generalization): A képesség, hogy ugyanaz a viselkedés bármely környezetben vagy körülmények között megismételhető, illetve a jel vagy inger egyértelmű felismerése függetlenül a rárakódó egyéb zavaró ingerektől. Lásd még: tesztelés, illetve diszkriminatív inger.
 
áthidaló inger(Bridging stimulus): A klikker kiképzés központi fogalma, melyet Keller Breland használt először. A kondícionált megerősítés nagyobb távolságból való használatára utal. A kívánt viselkedést `megjelöli`, miközben mintegy `áthidalja` a viselkedés és az elsődleges megerősítés közötti időt. A klikker hangja például (megfelelő kondicionálás után) egy áthidaló inger. Természetese az is fontos, hogy az áthidaló inger és az elsődleges megerősítés között ne történjen más bonyolultabb cselekvés.
 
babonás viselkedés(Superstitious behavior): Viselkedés, melyet az alany összekapcsol (akár egyszerű véletlen folytán) egy eredménnyel anélkül, hogy a cselekvés és az eredmény között valódi logikai kapcsolat lenne. (például, ha néhány teniszmeccsünket ugyanabban a pólóban nyertük, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez a `szerencse pólónk` és, hogy valóban van hatása a teniszmeccs kimenetére Ami igazzá is válhat, hiszen a tudat, hogy nem a `szerencsepólónk` van rajtunk, valóban rosszabb szellemi állapotba hozhat minket, ami hozzájárulhat a vesztéshez, tovább erősítve hitünket `szerencsepólónkban`.)
 
büntetés(Punishment and punisher): Egy viselkedés olyan, az alany számára is felismerhető következménye, mely a viselkedés megszűnését okozza vagy segíti elő. Fontos, hogy a következményt az alany össze tudja kapcsolni a viselkedéssel, egyébként nem lesz képes jövőbeli viselkedését módosítani a büntetés elkerülése érdekében. Ebben az esetben ugyanis, a kellemetlen külső hatás számára csak értelmezhetetlen erőszak marad. Lásd: terror.
 
célkövetés(Targetting): A klikker kiképzésben igen gyakran használt technika, melyben az alanyt arra kondicionálják, hogy bizonyos tárgyat (célpont) adott jel kiadására kövessen, illetve akár fizikailag érintsen meg. Legfőbb használati területe, hogy az alany, kényszerítő eszközök, pl. póráz nélkül is rávezethető bizonyos mozgásokra, viselkedésekre, így annak tanítása jelentősen lerövidíthető.
 
deszenzitivizációBizonyos inger intenzitásának fokozatos növelése annak érdekében, hogy az alany az egyre magasabb szintekre is érzéketlen legyen, azaz az inger ekkor is `semleges` legyen.
 
differenciális megerősítés( Differential reinforcement): Módszer egy viselkedéshez kapcsolódó kritérium emeléséhez, melynek során csak bizonyos típusú, vagy minőségű viselkedést erősítünk meg - például csak a leggyorsabb üléseket, vagy a legmagasabb ugrásokat, míg a gyengébbeket megerősítés nélkül hagyjuk.
 
diszkriminatív inger(Discriminative stimulus): Egy viselkedés előtt bekövetkező esemény, amely társul azzal, hogy egy adott viselkedés vajon megerősítést eredményez-e vagy sem. Két fajtája létezik, az egyik a pozitív megerősítéssel (ID), míg a másik a viselkedés kialvásával (I-delta) párosul. Ugyanaz az inger mindkét szerepet betöltheti, de más-más cselekvésekre. Pl. az `ülj` jel, ideális esetben ID az ülésre, mint cselekvésre, ugyanakkor I-delta minden egyéb cselekvésre (fekvés, állás, futás, vakaródzás stb.) Azt mondjuk egy viselkedés `ingeri irányítás` alatt van, ha az alany megtanulta a helyes választ az ID-re, míg minden egyéb válasz pedig kialudt (ezekre I-delta) az inger jelenlétében.
 
ellen-kondicionálás(Counter-conditioning): Egy adott viselkedést kiváltó inger párosítása egy ezzel ellentétes viselkedéssel, annak érdekében, hogy az inger az új viselkedést váltsa ki. Például ha egy kutyát, amelyik fél a kerékpárosoktól, rendszeresen etetünk ha egy kerékpáros közeledik, akkor annak megjelenése fokozatosan összekapcsolódik az evés kellemes érzésével, Így később már a kerékpár látványa is kellemes lesz. Természetesen, ha az átmenet túl gyorsan történik, akkor lehet, hogy a kellemetlen inger fog az evéshez társulni, ami nem kívánatos.
 
elsődleges megerősítés(Primary Reinforcer (PR)): Magyar rövidítése: EM. Bármi, amit a kutya ösztönösen szeret, szemben azokkal a dolgokkal, amit megfelelő társítások útján megtanítottak neki szeretni. EM lehet élelem, játék, szabadság, szex, szociális figyelem, fizikai kapcsolat stb.
 
figyelem(Attention): A kutya, szemét a vezetőjére szegezi, figyelmen kívül hagyva a külső zavaró eseményeket és ingereket. Sokan a `figyelmet` mint külön formális gyakorlatot tanítják. `Viselkedés formálás` (shaping) esetén a fókusz a kritikus fogalom; a figyelem, mint gyakorlat, ennek csak egy mellékterméke.
 
fókusz(Focus): Az az állapot, melyben a kutya a kiképzőre összpontosítja figyelmét, amely nem feltétlenül jelenti azt, hogy rá is néz folyamatosan. A fókusz mellékterméke a figyelem, ami inkább egy külsőleg is megfigyelhető viselkedés.
 
folytonos megerősítés(Continuous reinforcement): A legegyszerűbb megerősítési arány, amikor minden sikeres végrehajtást megerősítünk.
 
formálásOlyan tanítási mód, amikor az állat aktivitása a lényeg. Apró kicsi lépésekből állítjuk föl az egész viselkedés megtanítását, anélkül, hogy az alanyt a klikker jelzésén kívül bármilyen módon befolyásolnánk.
 
hagyományos kiképzés(Traditional training): Olyan kiképzési irányzat, melynek tanítási mechanizmusa főként a negatív megerősítésre (-M) és a pozitív büntetésre (+B) alapul. Általában a parancs kiadását, a viselkedés modellezése vagy végrehajtatása követi, illetve büntetés, korekció abban az esetben ha a viselkedést nem hajtotta végre a kutya.
 
hosszan tartó viselkedés(Long-duration behavior): Bármely viselkedés, melyben a kutyának egyetlen dolgot kell tennie, de azt hosszabb távon (szabadon követés), vagy hosszabb időn (helyben maradás) keresztül.
 
így tovább jelzés(Keep Going Signal (KGS)): Haladó klikker kiképzés során alkalmazott jelzés, ami egyszerűen azt az információt adja a kutya számára, hogy jó úton halad, és az éppen végzett cselekvést folytatva megerősítést fog elérni. (meleg)
 
inger(Stimulus): Valamilyen változás a (külső vagy belső) környezetben. Ha az ingernek semmilyen hatása  nincs a kutyára, `semleges ingernek` nevezzük. `Diszkriminatív ingernek` akkor számít,  amennyiben az alany számára egyértelműen jelzi, hogy egy meghatároz ott (és nem más)  viselkedés szükséges az adott helyzetben, függetlenül a fennálló  egyéb környezeti  hatásoktól és ingerektől.
 
inger kontroll(Stimulus control): A kritérium, amely alapján meghatározható, hogy egy viselkedés valóban egy adott jelhez van-e rögzítve. Az ingeri ellenőrzés négy fontos feltételt foglal magába:
1) a kutya X viselkedést produkálja az X jelre (leül ha azt mondják `ül`).
2) a kutya nem produkál Y viselkedést X jelre (nem fekszik, ha azt mondják `ül`)
3) a kutya nem produkál X viselkedést Y jelre (nem ül, ha azt mondják `fekszik`)
4) a kutya nem produkál magától X viselkedést, kizárólag csak X jelre (azaz csak a `hozzám` jelre, megy a vezetőhöz és nem korábban)
 
jackpotExtra az extáért. Technika, melynek során a kutyának extra adagot és/vagy minőséget juttatunk az elsődleges megerősítésből, amennyiben extra mennyiségű munkát fektetett be vagy különösen jó eredményt ért el.
 
jel (Cue): Egy inger, amely a kutya számára azt jelzi, hogy egy adott viselkedés szükséges a megerősítés eléréséhez. A jel lehet szóbeli, vizuális vagy akár egy érintés is. A klikker kiképzők a `jel` szót használják a parancs helyett, éppen annak kiemelésére, hogy csak információt közlünk a kutyával, hogy adott pillanatban milyen viselkedés érhet el megerősítést, ahelyett, hogy kényszerítenénk a kutyát, hogy megtegyen valamit.
 
jel gyengítése(Fading a cue): Az a folyamat, amely során egy viselkedéshez tartozó jelet vagy ingert fokozatosan megváltoztatunk, csökkentünk vagy végleg kiiktatunk. Akár teljesen megváltoztatható a jel, mint például amikor a szóbeli `ül` jelet kézjelre cseréljük, vagy csak a többé nem szükséges (rész) jeleket iktatunk ki, például amikor a járda szélén már szóbeli `ül` jelzés nélkül is szeretnénk, ha kutyánk, pusztán a járda szélének `látványára` leülne.
 
jel megkülönböztetés(Discrimination): A klikker kiképzésben ez azt a folyamatot jelenti, melynek során a kutya megtanul megkülönböztetni egy kívánatos viselkedéshez tartozó jelet vagy ingert az összes többi - az adott körülmények között lehetséges - viselkedéshez tartozó jeltől illetve ingertől.
 
kellemetlen inger(Aversive stimulus): Olyan inger, mely az alany számára nem kívánatos és melyet megpróbál elkerülni. Egy kellemetlen inger lehet szóbeli vagy fizikai, de a szóbeli általában valaha össze volt kapcsolva fizikai ingerrel.
 
keresztképzett kutya(Crossover dog): Az a kutya, amely már volt `hagyományos` negatív megerősítéses vagy büntetésen alapuló módszerekkel képezve.
 
késleltetés(Latency): A késleltetés a reakcióidőt, vagyis a jel kiadása és cselekvés megkezdése közötti időkülönbséget jelenti. Az ideális késleltetés minden viselkedéshez nulla. (hacsak nem épp azt akarjuk megtanítani, hogy a kutya például pontosan 5 perc múlva tegyen valamit )
 
kialvás(Extinction): Azon viselkedések, amelyek nincsenek megerősítve, idővel gyengülnek, majd végleg kialszanak. (először gyengülnek, majd egy hirtelen igen intenzív szakasz után véglegesen eltűnnek). Lásd: kialvás előtti fellángolás.
 
kialvás előtti fellángolás(Extinction burst): Az az esemény, mely akkor következik be, mielőtt egy olyan viselkedés, ami korábban mindig megerősítésre került, egyszer csak hosszabb időre megerősítés nélkül marad. A viselkedés intenzitása folyamatosan gyengül, de a végleges kialvás előtt még hirtelen utoljára nagy intenzitással kitör.
 
kiképzési periódus(Training session): Olyan, általában viszonylag rövid ideig tartó kiképzési periódus, melyben egyetlen viselkedést tanítunk és az adott viselkedés minden kritériumát állandóan tartjuk, azaz ezen periódus alatt minőségi elvárásaink állandóak a viselkedéssel szemben. Az alany terhelhetőségétől függően általában a viselkedés 5-10-szeri ismétlését öleli fel.
 
klikk és jutalom(Click and Treat (C/T)): Magyar rövidítése: K/J. A klikkerrel történő kiképzés során a kondicionált pozitív megerősítés (klikk) és az elsődleges pozitív megerősítés (jutalom) párosra hivatkozunk így, melyeket mindig összekötve alkalmazunk.
 
klikkerEgy apró műanyag doboz, amelyben egy fémlap van. A fémlapot megnyomva jellegzetes kattanó hangot ad.
 
klikkerképzésOlyan kiképzési irányzat, amely csak pozitív megerősítést, a viselkedés kialvását és kisebb mértékben negatív büntetést alkalmaz, valamint kondicionált megerősítést használ a pozitív megerősítések pontos időzítéséhez.
 
kombinált kiképzés(Combined training): Olyan kiképzési módszer, amely az operáns kondicionálás mind az öt alapelemét valamint akár klikker-t is használ a tanítás során, körülbelül azonos arányokban
 
kondicionált büntetés(Conditionaed punishment): Pozitív büntetéssel összekapcsolt inger, mely mindig megelőzi azt. Megfelelő kondicionálás esetén már az inger megjelenése is hasonló hatással van mint a büntetés maga, azaz az éppen végrehajtott tevékenység jövőbeli előfordulását csökkenti. Tipikusan ilyen például a gyakran használt `FUJJ` hangjel.
 
kondícionált inger(Conditioned Stimuli (CS)): Néhol KI rövidítésként szerepelhet. Némely ingerre adott válasz öröklött, például éhség esetén eszünk, míg másoknál szükség van arra, hogy az alany megtanulja, hogy egy addig semleges inger (pl. egy emberi szó) valamilyen viselkedést igényel válaszként. Ezeket kondicionált ingereknek nevezzük. Tipikusan ilyenek a szóbeli- és testjelek, melyekkel általában kutyánkkal kommunikálunk.
 
kondicionált megerősítés(Conditioned reinforcer (CR)): Magyar rövidítése: KM. Valami, amit megtanítunk a kutyának hogy szeressen, az által, hogy valamilyen elsődleges megerősítéssel kötjük össze. Néha `másodlagos megerősítésnek` is nevezik, noha legalább olyan jelentőségű, mint az elsődleges megerősítés.
 
konstans arányú megerősítésOlyan megerősítési ütemezés, amikor csak minden n-edik sikeres viselkedést erősítünk meg. Ilyenkor 1:n arányról beszélünk. A folyamatos megerősítés tehát, 1:1 arányú konstans megerősítés.
 
korlátozott megszerezhetőség(Limited hold): Olyan technika, mellyel egy adott viselkedés késleltetése csökkenthető. Egy stopperrel mérd le egy adott viselkedés átlagos késleltetését. Ha ez X másodperc, akkor átlagosan a próbálkozások fele lesz ez alatt, fele pedig e fölött. Mostantól csak azokat a próbálkozásokat erősítsd meg, amelyek X alatt vannak, a lassúbbakat egyszerűen hagyd figyelmen kívül, szakítsd meg a gyakorlatot, majd némi idő után kezdd újra. Idővel egyre nagyobb arányban lesznek sikeresek a kísérletek. Amennyiben a sikeres akciók aránya elérte a 80%-ot, csökkentsd a szintidőt úgy, hogy ismét fele legyen csak a sikeres akciók száma, majd folytasd az új idővel hasonló módon tovább.
 
következmény(Consequence): Valamilyen akció eredménye. A következmények általában - de nem mindig - hatnak a megelőző viselkedésre, gyakoribbá vagy ritkábbá téve azt. Az operáns kondicionálás öt kategóriába sorolja a viselkedések következményeit.
 
kritériumEgy jellemző, a teljesítmény szemszögéből kiválasztott szempont, mely szerint a viselkedést fejlesztjük a tanítási folyamat egy adott pontján. Ilyenek lehetnek például a fekvésben helyben maradás gyakorlatnál: A feküdj parancsra milyen gyorsan reagál, mennyire szabályosan fekszik, milyen hosszan tudja megtartani a pozícióját, milyen messzire távolodhat el vezető, mennyire érzékeny a külső ingerekre, az időjárásra stb.
 
megerősítés(Reinforcement): Egy viselkedés bármely olyan következménye, amely növeli annak esélyét, hogy a jövőben az alany azt azonos vagy hasonló körülmények esetén megismételje. Lásd: pozitív megerősítés és negatív megerősítés.
 
megerősítés környezeteA viselkedés előzménye (inger), a viselkedés maga, valamint annak eredménye (megerősítés/büntetés) együttesen, illetve az ezek közt fennálló kapcsolatok.
 
megerősítési arányA sikeresen végrehajtott cselekvések és a megerősítések aránya. Azaz, ha például csak minden második sikeres viselkedést erősítünk meg, akkor a megerősítési arány 2:1. Attól függően, hogy ez az arány mekkora, illetve, hogy állandó-e a tréning során, beszélhetünk folyamatos megerősítésről, állandó megerősítési arányról valamint változó megerősítési arányról.
 
megvesztegetés(Bribery): Az a jelenség, amikor az alanyt, egy valamilyen jövőbeni viselkedés elérése érdekében előre jutalmazunk, bízva abban, hogy ennek hatására majd azt elvégzi. Bizonyos értelemben ez a terror ellentéte, hiszen itt gyakorlatilag egy még meg nem történt viselkedést jutalmazunk, vagyis az alany itt sem képes felismerni a viselkedés és a jutalom közti kapcsolatot. Például, ha a gyerek jegyei rosszak, veszek neki egy biciklit, és neki adom, mondván, hogy tanuljon jobban. Igazából, amit megerősítettem az nem a jövőbeni tevékenysége, hanem a múltbeli gyenge teljesítménye volt. (ugye nem nagyon szoktunk előre fizetni semmiért. Nem véletlenül...)
 
modellezés(Modeling): Azon folyamat, mely során az alanyt fizikailag végigvezetjük a kívánt mozgássoron ezzel gyorsítva a mozgássor rögzülését, ahelyett, hogy ráhagynánk annak `kitalálását`. Ilyen, például amikor a póráz felhúzásával és a far lenyomásával a kutyát `belekényszerítjük` az ülő helyzetbe, majd amikor abba belekerült, negatívan megerősítjük a kényszer megszüntetésével. Bizonyos mozgássorok a klikker kiképzés során is modellezhetőek a gyorsabb eredmény érdekében, itt viszont nem fizikai kényszerrel modellezünk, hanem előzőleg kondicionált operáns viselkedés segítségével. Lásd: célkövetés.
 
mutatópálcaAz az eszköz vagy tárgy, amit a célkövetés gyakorlat során az alanynak követnie kell. Legtöbbször egy pálca vagy bot vége, de lehet például a kiképző ökle is.
 
negatív büntetés(Negative Punishment (-P)): Olyan büntetés, melynél a viselkedés eredményeképp, az alany számára kívánatos, kellemes dolog tűnik el, vagy szűnik meg. A negatív szó itt nem jó/rossz értelemben értendő, hanem úgy, hogy egy kellemes dolog eltűnik az alany környezetébol a cselekvés eredményeként (matematikai kivonás). Ilyen például, ha a rosszalkodó kisgyerek játékait elzárja az anyuka.
 
negatív megerősítés(Negative reinforcement (-R)): Egy viselkedés erősödése annak következtében, hogy valami nemkívánatos szűnik meg a viselkedés eredményeképp. A negatív szó itt nem jó/rossz értelemben értendő, hanem úgy, hogy egy kellemetlen, nemkívánatos dolog megszűnik vagy eltűnik az alany környezetéből a cselekvés eredményeként (matematikai kivonás). Például a biztonsági öv becsatolása, mint viselkedés, megerősödik az által, hogy a becsatoláskor a kellemetlen figyelmeztető hangjelzés elhallgat. A szomjúság elmúlása negatívan erősíti meg az ivást, mint cselekvést. A kutya pórázzal történő ültetése esetén, a póráz felfelé húzása, valamint a far kézzel való lenyomása, kellemetlen a kutya számára. Az ülő pozíció elérésekor, ezen kellemetlen ingerek megszűnése szintén negatívan erősíti meg az ülést, mint cselekvést.
 
nincs jutalom jelzés(No reward marker (NRM)): Haladó klikker kiképzés során alkalmazott jelzés, ami egyszerűen azt az információt adja a kutya számára, hogy az adott cselekvés a körülmények között nem fog megerősítéshez vezetni, ezért érdemesebb valami mással próbálkoznia. (hideg) Bizonyos értelemben ez az inger tekinthető kondicionált negatív büntetésnek. (Magyar rövidítése: NNJ)
 
nyugtató jelzésEtológusok körülbelül harminc ún. `nyugtató jelzést` azonosítottak, melyet a kutyák egymás között használnak a STRESSZES szituációk feloldására. Néhány e viselkedések közül (pl. a fej elfordítása, lassú közeledés vagy ívben közelítés) sűrűn előfordul verseny szituációban is. Fontos kiemelni, hogy ezen viselkedéseket nem szerencsés engedetlenségnek tekinteni, mert a kutya természetes kommunikációs rendszeréből adódik, mellyel a vezető feszültségét szeretné csökkenteni. Ez esetben a megoldást nem a kutya viselkedésének megváltoztatásában kell keresni, hanem inkább saját feszültségünk (vagy legalább a kutya által érzékelhető jeleinek) csökkentésében.
 
operáns kondicionálásOlyan viselkedések kialakításának folyamata, melyek a környezetre hatva ott következményekkel járnak, de egyben ezen következmények hatása alatt is állnak. Minden viselkedésnek van következménye; az operáns viselkedés abban speciális, hogy ezt az alany aktívan végzi, azzal a céllal, hogy valamilyen eredményt érjen el. Az operáns viselkedés tehát szándékos, szemben a véletlen vagy ösztönös megnyilvánulásokkal.
 
ösztönös viselkedés felé sodródásA kondicionált operáns viselkedés, idővel hajlamos a fajra jellemző ösztönös viselkedés irányába tolódni, még akkor is, ha az ösztönös viselkedés több energia befektetését igényli, mint az eredeti tanult viselkedésforma.
 
pavlovi kondicionálásA fogalom reflex válaszok kondicionálását jelenti, az élőlény számára egyébként semleges ingerekre. Például a nyálelválasztás megindulása az - amúgy jelentés nélküli - csengő hangjára.
 
pozitív büntetés(Positive punishment (+P)): Magyar rövidítése: +B. Olyan büntetés, melynél a viselkedés eredményeképp, az alany számára nem kívánatos, elkerülendő dolog jelenik meg, keletkezik vagy történik. A pozitív szó itt nem jó/rossz értelemben értendő, hanem úgy, hogy egy nemkívánatos dolog hozzáadódik az alany környezetéhez, a cselekvés eredményeként (matematikai hozzáadás). Ilyen például az éppen rosszalkodó kiskutya fizikai fenyítése, vagy a pórázt húzó kutya megrántása.
 
pozitív megerősítés(Positive reinforcement (+R)): Magyar rövidítés: +M. Egy viselkedés erősödése, az alany számára kívánatos végeredmény bekövetkezése miatt. A pozitív szó itt nem jó/rossz értelemben értendő, hanem úgy, hogy a cselekvés eredményeként, valamilyen az alany számára kívánatos, kellemes dolog történik, vagy adódik hozzá a környezethez (matematikai hozzáadás). Ha szomjas vagy, és inni szeretnél, a víz megjelenése pozitívan erősíti meg a csap kinyitását, mint cselekvést. Ilyen a kutya megdicsérése is, egy jól végrehajtott gyakorlat után.
 
premack elvEgy nagy valószínuséggel bekövetkező viselkedés felhasználható egy ennél kisebb valószínűséggel bekövetkező viselkedés megerősítésére. A gyakorlatban: egy viselkedés, amit a kutya szeret (pl. felugrás) felhasználható egy olyan viselkedés megerősítésként, amit kevésbé szeret (pl. szabadon követés)
 
repertoárAzon viselkedések összessége, melyet a kutya tudatosan produkálni tud.
 
repertoár jelekA repertoár jeleken a viselkedés láncok azon tulajdonságát értjük, hogy az egyik viselkedés sikeres végrehajtása, mint jel hat a következő viselkedés megkezdéséhez. Például a gazdához beérkezés, mint inger, egyben az előtte való leüléshez szükséges jel is.
 
repertoár megerősítésA repertoár megerősítés a viselkedés láncok azon dinamikus tulajdonságát írja le, melyben az egyik viselkedést követő másik viselkedés, az előtte levő megerősítésére szolgál. Például, a kutya fektetésből behívásánál a vezetőhöz való beszaladás megerősíti az előtte végrehajtott gyakorlatot, a helyben maradást.
 
szelektív megerősítésÖsszetett cselekvések vagy viselkedés láncok egyes elemeinek külön megerősítése, melyek a normál végrehajtás során nincsenek közvetlenül megerősítve. Segítségével elkerülhető a komplex cselekvések ill. láncok szétesése.
 
terrorOlyan fizikai vagy szellemi erőszak, melyben nem teljesül a büntetésnek az a feltétele, hogy az alany felismerje, hogy az valamely viselkedésének következménye. E miatt, nem is képes a jövőben viselkedésén semmilyen megjósolható módon változtatni. Ilyen például, ha a napközben a lakásban rosszalkodó kiskutyát elverjük este, amikor hazaérkezünk. Ennek a fenyítésnek semmilyen hatása nem lesz a kiskutya napközbeni viselkedésére.
 
tesztelésAzon folyamat, mely során ellenőrzünk egy tanult viselkedést, kitéve a kutyát más zavaró ingereknek és környezeti hatásoknak. Lásd: általánosítás.
 
túlképzésA kutya magasabb szintre képzése, mint amire a feladatai ellátásához szüksége lenne. Például 30 perces helyben maradás, noha versenyen soha nem lesz szükség 15 percnél többre; vagy 5-10 cm-vel magasabb akadályok leküzdése, mint amivel a versenyeken valaha találkozhat.
 
változó arányú megerősítésOlyan megerősítési ütemezés, amikor egyetlen megerősítés eléréséhez egyre többször, vagy hosszabb ideig kell az alanynak a viselkedést produkálni. A változó arányú megerősítés egy, a viselkedés tanítása során folyamatosan változó (többnyire növekvő), de előre meghatározott megerősítési arányt jelent. Ebben eltér a véletlen megerősítéstől, ahol a megerősítések semmilyen előre eltervezett arányt nem követnek.
 
véletlenszerű megerősítésOlyan technika, melyben nem erősítünk meg minden sikeres viselkedést, hanem a megerősítések teljesen véletlenszerűen, az alany számára kiszámíthatatlanul érkeznek, de természetesen mindig csak sikeres viselkedés következményeként. Ideális, már rögzített viselkedésformák rögzítésére és szinten tartására.
 
viselkedésEgy élőlény bármely izom (vagy akár mentális) aktivitása, mely szándékossá tehető kondicionálás által.
 
viselkedés felajánlásaA kutya a viselkedést önként és szándékosan produkálja, megerősítés reményében.
 
viselkedés formálásAz a folyamat, mely során egy ritkán, vagy soha elő nem forduló viselkedést, egy nagy gyakorisággal bekövetkező viselkedéssé fejlesztünk azzal, hogy a célviselkedéshez egyre közelebb és közelebb levő viselkedéseket erősítünk csak meg.
 
viselkedés kondicionálásaÁltalánosságban, az a folyamat, melynek során egy adott viselkedés ingerek meglététől vagy nem meglététől válik függővé. Gyakorlatilag két fajta kondícionálás létezik: *RESZPONDENS (reagáló) (klasszikus vagy pavlovi) és operáns.
 
viselkedés lánc(Behavior chain): Bármely gyakorlat, amely viselkedések összekapcsolt sorozatából áll, melyet egy adott sorrendben kell végrehajtani. A láncot a vezető akár egy vagy több jelére lehet végrehajtani. Az egy jelre végrehajtott láncok úgynevezett belső vagy beépített jeleket tartalmaznak. Lásd repertoár jelzések.
 
visszaláncolás(Backchaining): A viselkedés lánc tanításának tipikus folyamata, melyben a lánc végén levő viselkedést tanítod legelőször, visszafelé haladva, amíg el nem éred a lánc elején levő viselkedést.
 


Definition